Om Pixmed

Pixmed utvikler kommunikasjonsløsninger basert på Albert Einsteins utsagn: ”Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere.”  Vi er eksperter på helse og på digitale flater. Vårt motto er enkelhet.  Kompetanse innenfor helse, teknologi og samhandling er våre suksessfaktorer for et godt kommunikasjonskonsept.


Torbjørn Solstad

Gjennom lang samhandling med helsevesenet og en solid bakgrunn fra film/animasjon har han unik kompetanse for bygging av kommunikasjonsløsninger.


Inger Simonsen Taraldsen

Sykepleier med kompetanse fra ulike deler av primærhelsetjenesten. Administrativ kompetanse bygget opp gjennom jobbing i helsevesenet.


 • Astellas
 • Boehringer Ingelheim
 • Datapower
 • Lundbeck
 • NTNU TTO
 • St. Olavs Hospital
 • Verdal Kommune
 • Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Novartis
 • Meda
 • Janssen- Cilag
 • Hospital IT
 • Balanseklinikken