Våre tjenester

Pixmed har kompetanse på en rekke områder innenfor digital visuell kommunikasjon og kan gjennomføre prosjektstyring og produksjon i alle faser frem til ferdig produkt. Dette innbefatter kompetanse innenfor:

 • Medisin/helse
 • Web
 • Film/animasjon
 • Applikasjoner
 • Grafikk
 • Tekst/voice

 

Arbeidsprosess:

Kundebehov

Vi kartlegger behov, ønsker og mål for løsning eller produkt. Sammen eksplorerer vi både rasjonelle ønsker og drømmer.

Mulighetsrom

Vi angir grensene for en løsning av kundebehovet, dette kan være:

 • Lover/regler på området
 • Tekniske muligheter
 • Plattform for løsning
 • Holdninger/sedvane
 • Mottaker/målgruppe
 • Tidsaspekt
 • Økonomi

Planskisse

Et omfattende dokument som inneholder klare anbefalinger om hvordan løsningen bør være.

Kundeaksept/Milepæler

Kunden står fritt til å benytte ideer og skisser vi har utarbeidet.