Psykiatri

Boka gir god innsikt i de viktigste diagnoser/sykdommer. Gjennom sårbarhetsmodellen (Zubin & Spring) forklares bakenforliggende årsak til flere psykiske lidelser , men også somatisk sykdom.

Read More
Snopp Designbyrå
Infeksjon

Boka gir en innsikt i det aller mest sentrale om infeksjoner. Den gir også oversikt over mikroorganismer, symptomer og diagnostisering av infeksjoner.

Read More
Snopp Designbyrå
Farmakologi

Boka tar for seg de viktigste farmakologiske prinsippene og gir en god innføring i faget. Den lærer deg hvordan legemidler virker på kroppen og hvordan kroppen behandler legemidler.

Read More
Snopp Designbyrå