Mikrobiologi

FORSIDE Bokomslag-Mikrobiologi.jpg
 

Mikrobiologi beskriver smittekjeden

Mikrobiologi er læren om mikrober eller mikroorganismer som kan gi sykdom. Mikrober kan ikke ses med det blotte øye, de er usynlige inntil du ser de i lys eller mikroskop. Som helsearbeider er det viktig å ha gode mikrobiologikunnskaper. Det har stor betydning i det pasientrettede arbeidet som forebygging, behandling og pleie. 

Bakterier, virus, sopp, parasitter, er mikrober - eller fienden, og de er nødvendig å kjenne til for å forstå hvordan de kan smitte oss mennesker. Vi har skrevet om alle i mikrobiologiboka vår, fra side 17. 

For at smitte kan overføres så må det foreligge et smittestoff, en smittekilde, en smittevei, en eller flere smittemottakere. Å bryte smittekjeden er viktig for å bekjempe infeksjoner. Smittekjeden beskriver altså hvordan mikrobene eller smittestoffet kan overføres fra smittekilde til smittemottaker. .

Smittekjeden

Smittekjeden

Smittekilde
Smittekilden er verten, og kan være et menneske, dyr, vann og jord. Her lever og formerer mikroben seg. Det kan være både syke og friske mennesker og dyr. Ved smitte fra mennesker eller dyr er utgangsport for smitte viktig. Dette kan være tarmen, munnhule, urin eller sår. Ved alvorlige smitteutbrudd er det viktig å hindre spredning og kilden må derfor raskt spores. 

Smittevei
Beskriver hvordan smittestoffet kommer fra smittekilden til smittemottaker. De vanligste smitteveier er: 

  • Kontaktsmitte

  • Dråpesmitte

  • Luftsmitte

  • Seksuell smitte

  • Intrauterin smitte

  • Blodsmitte (inokulasjonssmitte)

  • Vannbåren smitte

  • Matbåren smitte

Smittemottaker
Er siste ledd i smittekjeden, den som mottar mikrobene (smittestoffet). Det er ikke gitt at alle smittemottakere blir syke. Det er avhengig av smittestoff, immunforsvaret til mottakeren og eventuell vaksine eller behandling. 

Ved utbrudd av meningokokksykdom (hjernehinne-betennelse) er det vanlig at potensielle smittemottakere blir behandlet med antibiotika forebyggende. I slike tilfeller er de smittemottakere, men sjansen for at de blir syke er minimal. 

Under smittekilde var det snakk om utgangsport. For smittemottakere snakker vi om en inngangsport, stedet hvor smittestoffet kan komme seg inn. Inngangsporten er ofte slimhinner (luftveiene, urinveiene, kjønnsveier og tarm-kanalen) eller sår i huden. Hvordan immunsystemet kan bekjempe infeksjoner er beskrevet i Mikrobiologiboka. Nå har du også fått en god bakgrunnsforståelse i sykdomslærefaget også. 

Snopp Designbyrå