Psykiatri

Framside_psykiatri.jpg
 

Psykisk eller somatisk sykdom

Stress-sårbarhetsmodellen er en modell som viser hvordan psykisk sykdom, men også mange somatiske sykdommer kan oppstå. Denne modellen bryter noe ned skillet mellom psykisk og somatisk sykdom. Modellen ble utarbeidet på 1970 av psykiater Joseph Zubin og psykolog Bonnie Spring. Modellen ble første gang publisert internasjonalt i 1977.

Stress-sårbarhetsmodellen

Stress-sårbarhetsmodellen

Stress-sårbarhetsmodellen
Modellen tar utgangspunkt i våre gener eller vår arv. Fra fosterlivet og fremover blir vi påvirket av mange miljøfaktorer. Det kan være dårlig ernæring i fosterlivet, en mor som ruser seg eller en mor som lever veldig sunt. Disse miljøfaktorene påvirker nervesystem og hormoner i kroppen og gir oss etter hvert en sårbarhet, en motstandsevne eller mangel på denne. Livet påfører oss alle stressfaktorer som trusler, traumer, isolering, infeksjoner, rusmidler, sorgreaksjoner osv. Vi snakker om en stressterskel der vi tåler en viss mengde stress før det fører l sykdom. Denne terskelen varierer fra individ l individ. Noen mennesker tåler nesten alt av stress uten å bli syke. Andre har en lav stressterskel og blir lett syke. 

Stress-mestringsmodell

Stress-mestringsmodell

Sykdom som oppstår kan være somatisk som hjertekar-sykdommer og autoimmune sykdommer som diabetes type 1. Opprinnelig ble modellen laget for å forklare psykoser og særlig schizofreni. Den kan også benyttes for å forklare andre psykiske sykdommer som angst- og stemningslidelser. 

Modellen nyttig når det gjelder å forstå behandlingsprinsipper, særlig kognitiv terapi og psykoedukasjon (opplæring). 

For å få mer kunnskap om denne stress-sårbarhetsmodellen følger vi opp den under kapitelet om schizofreni. I kapittel 9 om somatoforme lidelser ser vi lengre enn selve modellen og diskuterer hvorfor noen blir syke mens andre fortsetter sine liv som før. Grunnlaget er samme modell. Det er mye mer spennende fagstoff å lese i Psykiatriboka. Lett forståelig med rikelige illustrasjoner i duse fargetoner. Dette er ei bok for ALLE som liker faget psykiatri.

Snopp Designbyrå